Medlemssidan

Detta är "medlemmarnas egen sida" som gillesmedlemmarna själva lämnar bidrag till. Här kan det handla om tips om händelser och företeelser med koppling till Gillet och Bohuslän. Exempel kan vara: Bohusläns historia, vernissager och utställningar i och om Bohuslän, böcker och tidskrifter, resor och "smultronställen", platser och miljöer, intressanta personer, en bra krog, matrecept på bohuslänska specialiteter, en god historia osv. Du kan skicka in egna berättelser, foton och bilder.

Svensk-norska föreningen
 
Vid den sammankomst, som den 21 januari 2009 ägde rum på den norska ambassaden, och vid vilken ett åttiotal av Gillets medlemmar var gäster fick jag tillfälle att göra lite reklam för den Svensk-norska föreningen (SNF)  i Stockholm. Flera av gästerna utryckte intresse för föreningens verksamhet vilket är förståligt med tanke på de särskilda relationer som vi "bohuslänningar" har haft och fortfarande har med våra norska grannar. Vid årsmötet den 19 mars hade jag äran att bli vald till föreningens ordförande, och jag skulle med glädje välkomna Gillets medlemmar att också bli medlemmar i SNF. Om ni har frågor eller vill ha mer information får ni gärna kontakta mig på min mailadress: kjellann@online.no.
 

Så här står det i den hemsida som SNF nyligen har lanserat - www.svensknorska-foreningen.se

 

För blygsamma 150 kronor per år, 200 kronor för par, blir Du medlem och stödjer därigenom föreningen och dess verksamhet. Du bidrar även till att stödja SNF:s huvudsyfte som är, att genom kunskap öka respekten och förståelsen mellan Norge och Sverige. För att bli medlem betalar Du in årsavgiften på Pg. 4848-8. Ange samtidigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress på talongen. Om du betalar via internet kan du ge dessa uppgifter i ett mail till mig kjellann@online.no. Styrelsen i Svensk-norska föreningen önskar dig varmt välkommen!

 
Med hälsningar
 
Kjell Anneling
 

Bland de senare bidragen kan vi nämna några av Göran Claesson med titlarna Bohusläningarna -- enligt Axel Em. Holmberg och två av Malmöbarnen, Kvinnovisor, Vittnesmål i dikt och Egyptiska stävar på häll i Brastad.

Vi har startat en ny sida med Historier från Bohuslän. Det första bidraget kommer från vår f d ordförande Karl-Erik Eriksson. Vi hoppas förstås att sidan snabbt blir fylld med fler historier - nya som gamla.

Varför inte läsa ett tidningsurklipp från 1915 om Sensommar på Käringön som syskonen Brita och Lars Kihlborg har letat fram ur sin "släktlåda"? Vi kan också återge Britas föredrag vid årsmötet 2003: "Min mormor Mea Lindeberg, målarinna i Uddevalla"  

Flera medlemsbidrag har Sven Gullman som upphovsman, t ex Hummerfiskeförbudet har gamla anor och Dramatiska rapporter om oväder på bohuskusten. Och vid senaste årsmötet roade han oss med kåseriet "Om ente om hade vårt, hade ente kärrenga fått bagat", dvs om vad som bl a hände 1658 då Per Brahe d y blev länsherre över "Orost med Tjörne öijer i Boohus lähn".

Här kan du också ta del av det mycket uppskattade kåseriet "Historia och historier från Bohuslän" som Göran Nylander höll vid vårmötet 2002.
 

 

Gunilla Lundqvist har läst ett pressmeddelande på Riksantikvarieämbetets hemsida om fyrtornet Pater Nosters framtida öde.

Andra artiklar som du kan välja mellan:

Gunilla Lundqvist berättar om Flatholmens skola på Tjörn.

Ingemar Sjöberg har aktualiserat en DN-artikel om en av Gillets grundare A F Cavalli-Holmgren och Strömstads stadshus.

Jan Beckeman har gett oss det ultimativa receptet på äggosten, Bohusläns landskapsrätt.

Sven H Gullman - Gillets f d klubbmästare - har ställt ytterligare ett antal artiklar till vårt förfogande:

- Ett besök på Shetlandsöarna har blivit ett reportage om bohuslänska minnen.

- "En badgäst berättar från västkusten" är  en skildring från 1884.

- Och året innan ägde en märklig fiskerikonferens rum i Lysekil.

- Morlanda på 1700-talet - ett omfångsrikt pastorat

- Millennieskiftet i kristenhetens centrum

- Mysteriet på Shetland löst - Thorsten identifierad. Gick ett tragiskt öde till mötes.

- Ostindiefarares skeppsklocka blev kyrkklocka på Shetland.

- Bohuslänskt 100-årsminne på Shetland. Besök av 32 fiskebåtar från Bohuslän rapporterat till tidningen i Lerwick.

- När Per Brahe var greve av Orust och Tjörn

- Det ligger en kung begraven i Munkedal

- Munkhatten och Munkevig - klosterminnen på Skaftö

- Kyrkoherde Ekström och "simpla" fiskare i Grundsund

- ".....och inom Sveriges gränser erövra Bohuslän åter”
(fritt efter Tegnér)

- "Bohusskalden Fredrik Nycander- aktuell eller bortglömd?

- Tordenskiolds skepp syns ännu

- Talismaner och klosterfiskare C.G. Bernhardson söker sina rötter.

- Ligger norra Bohuslän i Norge - eller Enningdalen i Sverige?

- Hemligheten i Brofjordens lera

- Storkung fick ny gravplats

Du kan också ta del av berättelsen om Trangrumsstriden, författad av Gillets stipendiat Jens Sandahl.


Dela med dig av dina kunskaper om Bohuslän!

Vi vet att våra medlemmar besitter stor kunskap om Bohuslän. Dela med dig av den - bidra med det som du tror skulle intressera oss övriga.

Sänd helst in ditt material som e-postmeddelande till föreningens webbredaktör (adress: se den tryckta medlemsmatrikeln) . Bilder och foton bör inte vara "inbäddade" i ordbehandlingsdokument utan sändas som bifogade filer i jpg- eller gif-format för att minimera överföringstiderna på nätet och för att underlätta publiceringen på vår webbplats.

Är det bättre och mera praktiskt för dig - skicka då via den vanliga posten. Använder du dator - för gärna först över materialet på diskett. Men självfallet går det  t v bra med maskinskrivet eller skrivet för hand.

________________________________________
Uppdaterad den 7 april 2009