[Foto från Flatholmens skola]

Här är en bild på Flatholmens skola. Flatholmen ligger utanför Tjörn, mellan Klädesholmen och Skärhamn. Fysisk ägare till bilden är Elsie & Lars Andersson, Sävedalen. Bilden är troligen från 1904. Skolan byggdes kring sekelskiftet och fanns kvar till slutet på 1940-talet. Några av dagens Flatholmenbor har gått i skolan.

På Tjörns hemsida http://www.tjorn.se/edu/gamlas/tgskol.htm  - där vi får veta mer om skolor på Tjörn - kan vi bl a läsa följande om Flatholmens skola: 

"Sittandes vid bordet, nr två från vänster (som betraktaren ser bilden), är Klara Karlsson. Hon föddes 1894 och hon var en av de fyra sista åretruntboende på Flatholmen. 1965 flyttade de sista Flatholmenborna iland. Därefter bodde bodde man på Tjörn på vintern för att flytta ut till Flatholmen under sommaren. Flatholmen har ett 30-tal hus.

Skolans sista lärare hette Maira, vars dotter fortfarande lär bo på Flatholmen sommartid. I dag ägs skolhuset av en privatperson från Uppsala."

Hör av dig till mig om du vill ha mer info om skolan. 

Hälsningar,
Gunilla Lundqvist
epost: gunilla.lundqvist@rg.srv.se

________________________
Senast ändrad 1 april 2001