KVINNOVISOR

Min mor växte upp i Lysekil från tolv till vuxen ålder och äktade sedan min far från Malmön. Hon blev så småningom aktiv i Bohus Gille i Göteborg, närmare bestämd i dess damklubb. Hon berättade historier på dialekt, sjöng och skrev ibland en visa på någon känd melodi. Så gjorde många på den tiden. I hennes papper har jag funnit två mycket tydliga markörer av både tidsandan och medlemmarnas ålder, nämligen följande visor. Orden 'moder Eva' i den första syftar på Eva Lern som skrev den andra.

B o h u s G i l l e s D a m k l u b b
19 18/4 39
Melodi: Fiskarevalsen.
Text: fru Gudrun Claesson

Kom bohus-jäntor sjung en sång,
kom sjungen alla på en gång,
sjung om vår unga damklubb och fröjdens nu kvällen lång.
Det har oss skänkt ett nytt stort mål,
och med en energi av stål
vi gå till anfall, och vapnen bli tråd och nål.

Refräng:
Var gång vi samlas blir det fest, fallera,
ingen känner sig som gäst, fallera,
ingen längtar hem --
Men varje gång det blir nog bäst, fallera,
att vi sjunga sist och mest, fallera
LEVE BOHUSLÄN!


Vi måste ligga i minsann
ej råkas blott och bart ibland,
ty vi få icke komma våra mannar nu alls på skam.
Alla vi älska dikt och ton,
dock ska ej saknas tradition,
även om figuren vägrar oss ärt-fläskportion.

Refräng:
Var gång. . .

Vår moder Eva redan sagt,
att vi ska hålla lagom prakt,
därför om enkla vanor men trevnad vi nu slår vakt.
Alla, som i vår klubb gått med,
göre det till sin stränga sed
att aldrig sedan saknas uti våra led.

Refräng:
Var gång. . .


B o h u s G i l l e s D a m k l u b b
18. 4. 39
Melodi: Albertina
Text: fru Eva Lern

Där finnes ett land uti Norden
Bohuslän ja så är det landets namn.
Pumpa läns!
Bohuslän ja, må så vara.
Bohuslän ja, ingen fara.
Bohuslän ja, så är det landets namn.
Pumpa läns!

Det landet är byggt av graniten.
Av graniten som är båd' röd och grå.
Pumpa läns!
Av graniten, må så vara.
Av graniten, ingen fara.
Bohuslän ja, så är det landets namn.
Pumpa läns!

Det landet det sköljs utav havet;.
det är omgett av bränningar och skär.
Pumpa läns!
Det är omgett, må så vara.
Det är omgett, ingen fara.
Det är omgett av bränningar och skär.
Pumpa läns!

Och boken den växer vid Gullmarn.
Kaprifolen doftar skönt i varje vrå.
Pumpa läns!
Kaprifolen, må så vara.
Kaprifolen, ingen fara.
Kaprifolen doftar skönt i varje vrå.
Pumpa läns!

Små sillar där gå uti havet,
och spillångan den hänger jämt på tork.
Pumpa läns!
Och spillångan, må så vara.
Och spillångan, ingen fara.
Och spillångan den hänger jämt på tork.
Pumpa läns!

Och männen i landet dom äter
varje senhöst en väldig ärtportion.
Pumpa läns!
Varje senhöst, må så vara
Varje senhöst, ingen fara.
Varje senhöst en väldig ärtportion.
Pumpa läns!

De´ e´ därför vi bildat vår damklubb
för att vi skall få ha något för oss.
Pumpa läns!
För att vi skall, må så vara
För att vi skall, ingen fara.
För att vi skall få ha något för oss.
Pumpa läns!

Nu kan mannen få sitta därhemma,
passa ungar och längta efter oss.
Pumpa läns!
Passa ungar, må så vara
Passa ungar, ingen fara.
Passa ungar och längta efter oss.
Pumpa läns!

Har vi idag något att lära av detta?

Göran C-O Claesson
eget@brevet.nu