Tillbaka

Ostindiefarares skeppsklocka blev kyrkklocka på Shetland.
Publicerad i Lysekilsposten 6 oktober 1999

Sven H. Gullman

Nyligen kunde man i denna tidning läsa en intressant artikel under rubriken Ostindiefararen Götheborgs tragiska men underbara öde. Skribenten berättar bl. a. om två fartyg som förliste utanför Shetland, nämligen Stockholm och Drottningen af Swerige.

När ostindieseglare lämnade Göteborg för färden mot Kina rundade de först Shetland och fortsatte sedan till Cadiz i Spanien för bl. a. bunkring innan de gick vidare söderut. Under mina forskningar på Shetland i juni stötte jag på en detalj som har direkt anknytning till en av båtarna. Det berättas att Drottningen af Swerige i hårt väder strandade och blev vrak utanför Lerwick. Besättningen togs iland och kom så småningom tillbaka till hemlandet. Som tack för bärgningen skänkte de skeppsklockan till stadens församling som saknade en kyrkklocka. Så småningom skaffade sig församlingen en större kyrkklocka och den gamla fick sin plats i en tornhuv på taket till stadshuset som byggdes 1767. Tornhuven försågs dessutom med ett urverk. Stadshuset fungerade f.ö. också både som fängelse, postkontor och tullbod d.v.s. "tollbooth". På 1880-talet fick Lerwick ett nytt och pampigt stadshus, som f.ö. invigdes av drottning Viktoria. Det gamla fick andra funktioner men tornhuven var kvar. I vår tid hyste det gamla stadshuset först sjömansmissionen och för närvarande har Röda korset sina lokaler där. Men tornhuven med innehåll är borta eller rättare sagt flyttad. I Lerwicks norra del på väg mot den nya hamnen för både fiskebåtar, lastfartyg och passagerarbåtarna till och från Aberdeen anlades för några år sedan ett nytt shoppingcenter. Och vad kom centret att få för namn - jo, just "Toll Booth" och taket kröns av den gamla tornhuven med urverk och klocka.
Så lever på Shetland fortfarande minnet av den förlisning som Drottningen af Swerige råkade ut för och ändade dess kinaresa på 1740-talet.

Tillbaka