Välkommen till Gillets webbplats!

 

Bohusläns Gille i Stockholm, stiftat den 7 mars 1907 är en ideell förening för i Stockholm och
dess omnejd bosatta personer. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.

Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem.
 

Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

 

- Nytt STIPENDIUM till ungdomar från Bohuslän.
Bohusläns gille i Stockholm har inrättat ett stipendium på 10 000 kr till ungdomar som är födda och uppväxta i
Bohuslän och som studerar vidare efter studentexamen.
Se vidare:
Stipendieinformation och: Ansökningsblankett

 


Kommande aktiviteter under 2022
 

- Höstmötet blir lördag den 19 november hos Odd Fellows. Föredragshållare blir författaren Tomas Andersson som talar under rubrik ”Bohusläns äldre historia”.

- Ny matrikel kommer att tryckas efter kommande årsmöte varför medlemmarna uppmanas att meddela
ev ändringar till
e-post: info <snabela> bohusgillet.se
 

- Denna hemsida är även under omarbetande varför synpunkter önskas till e-post: info <snabela> bohusgillet.se
 
 
Sammankomster 2022
 
- Årsmötet hölls på Odd Fellow-huset lördag 5 mars.
Föredragshållare var Fredrik Gröndahl, lektor på KTH och boende på Skaftö. Fredrik talade under rubrikenMarin forskning i Bohuslän”.
Fredrik är chef för Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil vars verksamhet han berättade ingående om.
"Kristinebergs zoologiska hafsstation tillkom 1877 på initiativ av Sven Lovén, och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning."
Se vidare: www.gu.se/kristineberg

- Vårmöte hölls på Odd Fellow den 29 april då vi hade nöjet att ännu en gång lyssna till Nils Modig som denna gång höll föredrag under
rubriken ”Galärtransporten och striderna på Idefjorden 1718”. Föredraget var mycket bra och uppskattat. Efter föredraget erbjöds köp av
hans bok "Brittiska flottan i Östersjön" (se vidare LIBRIS)

- Årets sommarutflykt gick till Marstrand den 1 augusti och det var ca 60 personer som hade möjligheten att komma. Samling vid färjeläget för transport över till Marstrandsön där vi åt lunch på Grand Hotells veranda vid Paradisparken. I Marstrands kyrka fick vi uppleva föredrag om Marstrands historia och därefter en guidad tur på Karlstens fästning alternativt stadsvandring. Dagen slutade med middag på Havshotellet där sedan bussarna väntade för återfärd. Tur med vädret hade vi, så solen sken på glada deltagare.


Sammankomster 2021

 
- Årsmötet hölls via internet och telefon den 24 april.
Medlemmarna hade också möjlighet att poströsta.
Närvarande via Internet: 17 medlemmar. Antal inkomna poströster: 7 stycken.

- Vårmötet blev även detta år inställt.

- Sommarutflykten gick till Gullholmen den 2 augusti 2021 med 48 medlemmar.
Ett stort tack till Sune och Ann som så kunnigt och engagerat visade och
berättade om Konsten och Skepparhuset! Vår ordförande Hakon Långström berättade i
kyrkan. Utomordentligt god lunch serverades på Gullholmens hamnkafé och
en läcker middag stod Gullholmsbaden för. Mycket uppskattat och ett bevis
på vilka fina upplevelser både av kultur och mat Gullholmen kan bjuda på!


Text och bilder Carl Erik Eriksson

 

- Höstmötet blev äntligen av den 20 november.
Då Gillet inte kunnat ha några medlemsmöten under lång tid och att vi har goda finanser blev det denna gång lite extra genom att vi bjöds på en välkomstdrink och firade att vi äntligen kunde träffas igen. Därefter fick vi lyssna till Nils Modig, pensionerad sjöofficer, som talade och visade bilder under rubriken ”Båtsmän och båtsmanstorp i Bohuslän”.

 


 
Sammankomster 2020
 
- Årsmötet hölls lördag den 7 mars.
Det startade i år lite ovanligt med musikunderhållning av Pommac Duo som spelade för oss i stora bankettsalen.

- Vårmötet som hade planerats till fredag den 24 april samt
Sommarutflykten till Gullholmen som skulle ha varit måndagen den 3 augusti blev båda inställda oga coronavirusets härjningar.

Vid vårmötet skulle vår medlem Ebbe Schön ha talat under rubriken ”Kustlandets folktro".
Vi hoppas innerligt att nästa år blir som vanligt igen.

- Höstmötet fredag den 27 november blev tyvärr också inställt.

 


 
Sammankomster 2019
 
Årsmötet 2019 hölls fredag 22 mars i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Efter  årsmötesförhandlingarna höll Ingemar Sjöberg ett lite kortare föredrag med rubrik:Min bror Bengt och Sjöbergstiftelsen”.

Vårmöte fredag den 26 april 2019 på Eriksbergs Festvåning, Eriksbergsgatan 17 A.
Gunilla Jonsson, med rötter på Bohus Malmön, höll då föredrag om ”Ortsnamn i Bohuslän”.

 

Sommarutflykten (10-årsjubileum) gick den 5 augusti till Käringön.
Program i stort:
Besök i kyrkan, lunch, guidad rundvandring på ön samt besök hos Sjöräddningen.
Dagen avslutades med middag på Petersons krog.
Se detaljerat program genom att klicka här.

Höstmötet hölls den 22 november i Odd Fellows lokaler.
Mats Carlsson Lénart presenterade då ett föredrag om ”Fyrar i Bohuslän”.


 
Sammankomster 2018
 
Årsmöte hölls fredag den 23 mars
Efter årsmötesförhandlingarna, fick vi den här kvällen lyssna till vår
ordförande Hakon Långström,
som talade under rubriken
”Det finns alltid mer att upptäcka…”
Vidare informerades om sommarens aktivitet i Munkedal med omnejd.
 
Vårmöte fredag den 25 maj
Stefan Edman höll föredrag under rubrik ”Bohuslän över och under ytan”.
 
För nionde året i följd genomfördes en sommaraktivitet den 6 augusti.
Det blev en inlandsutflykt då vi fick uppleva Munkedal med omnejd och fick ett historiskt perspektiv. En tågresa med Bohusläns museijärnväg ingick.

Se detaljerat program genom att klicka
här.
 
Samtliga tidigare sommaraktiviteter finns beskrivna nedan under resp år.
 
 
Höstmöte fredag den 16 november.
Då berättade konservator Maria Lagerqvist om restaureringen av Svenneby gamla kyrka för
drygt 90 gäster som därefter avnjöt en utmärkt god middag

Sammankomster 2017
 
 
Årsmötet 2017 hölls fredag 10 mars på Odd Fellow-huset med ca 100 anmälda
Till ny ordförande valdes Hakon Långström. Gillets avgående ordförande Dick Börjesson utsågs enhälligt till hedersledamot med motiveringen
att han varit vice ordförande och ordförande sedan 2007 dvs i tio år samt hans uppskattade arbete med sommaraktiviteterna som han förtjänstfullt
startat och ansvarat för under många år.

Efter årsmötet talade Birgitta Rasmusson, gillesmedlem och bl a känd från tv4:s ”Hela Sverige bakar”, om Bohusläns kakor.
 
 
Vårmöte: fredag 28/4 på Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Björn Tengroth berättade om ”Gåsö, en gammaldags ort i förvandling

 
Sommaraktivitet 2017 i Tanums kommun den 7 augusti.
 Se detaljerat program genom att klicka här.
 
Målet för årets sommaraktivitet var Tanums kommun, Bohusläns till ytan största kommun, som spänner från Väderöarna längst ute i västerhavet till
skogarna kring Kynnefjäll i öster.

Bussar från Strömstad och Uddevalla samlade den 94-hövdade skaran till en vällagad lunch på restaurang Hjalmars i Hamburgsund.
Härifrån gick sedan rundturen med m/s Nolhotten, som för övrigt gjorde sin sista säsong med legendariska Stellan Johansson som skeppare.
Vädret var oss tyvärr inte väl bevåget. Vi som knappt kunde se ut från salongen eller höra Stellans berättelser genom högtalarbruset fick
trösta oss med att köpa boken ”ruskiga historier och historiska ruskigheter. ” Kaffe och bulle blev det till alla.

Åter i Hamburgsund for vi till Vitlycke museum där Tanums kommunalråd, Lisellott Fröjd, berättade om sin kommun.

Därefter tog sakkunniga guider vid och berättade med entusiasm och tydlig röst trots regnet om världsarvet i Tanums hällristningar och om bronsålderns bostäder.

Utflykten avslutades med middag med musikunderhållning på museets restaurang. /Redaktören.
 
 
Höstmöte: fredag 24/11 på Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A.
Sven Laurell berättade om ”Hamn/kanalbygget 1914 – 1918 i Grundsund och dess betydelse för samhällets utveckling”
 
 
 

Sammankomster 2016
 
Årsmötet 2016 hölls måndagen den 7 mars på Eriksbergs festvåning.
Efter själva årsmötet predenterade gillesmedlemmen
Astrid Hasselrot sin film om Lilla Kornö.
 
Vårmötet hölls den 22 april gillesmedlemmen Johannes Rudberg talade om sin mors, Inger Rudberg, bok ”De levde på Fjällbacka strand”
 
Årets sommaraktivitet genomfördes den 25 juli med ”kryssning” med Ångaren Bohuslän från Kungshamn norrut och på återresan genom
Sote kanal (Sotenkanalen, Sode kanal). Lunch och middag intogs på Vann hotell i Brastad där även några föredrag hölls
 
Se vidare i programmet genom att klicka här (i pdf, ca 27 kB för enkel utskrift)
Deltagarantalet var rekordartat ca 100 personer
 
Höstmötet 2016 hölls den 25 november på Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A. Även detta med ca 100 deltagare.
Vi fick lyssna till gillesmedlemmen
Britta Wingård, som talade om sin bok ”Kvinnor i ett bohuslänskt fiskeläge”.
 

Sammankomster 2015
 
Årsmötet hölls 5 mars på Eriksbergs festvåning.
Styrelseval framgår under rubriken "Styrelse" här till vänster.
Förslaget till nya stadgar röstades igenom. Ingen närvarande röstberättigad röstade emot

Efter årsmötet fick vi lyssna till Marcus Jonsson, med rötter i Dingle, som berättade om sitt arbete som pressekreterare i vår förra regering.
 
 
Vårmötet hölls den 24 april 2015 i Eriksbergs festvåning.
Klas Berntsson från Grundsund berättade och visade film om långafisket på Shetland.
 
 
Sommaraktivitet 23 juni i södra Bohuslän/Göteborg enl program som finns här (<-klicka).  (i pdf, ca 118 kB, som enkelt kan skrivas ut)
 
 
Höstmöte hölls den 20 november i Eriksbergs festvåning.
Ann-Marie Brockman talade om Bohusläns museums stora samling av folklivsskildraren och
konstnären
Carl Gustaf Bernhardssons målningar.
 
 
 

Sammankomster 2014
 
Årsmötet hölls fredag 7 mars på Eriksbergs festvåning.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade gillesmedlemmen Marianne Sjölin om Härnäset som ligger mellan Stånge- och Sotenäsen.
 
 
Den 8 april kl 1800 i Norges residens.
Norska ambassaden och ambassadör Anne Lund inbjöd till information om Norge och den norska Grundlagens 200 årsjubileum i år men hon berörde också
dagens relationer. Hon inbjöd också till en efterföljande buffet i residenset.
 
 
Vårmöte hölls torsdag 10 april på Eriksbergs festvåning
Ulla Turemark, en av författarna till boken ”Hunnebostrands Hamn”, berättade om framväxt och förändring av ett litet samhälle, vars historia började på 1500-talet.
 
SOMMARAKTIVITET genomfördes i norra Bohuslän/södra Norge tisdagen den 5 augusti 2014.
Här finns programmet. (i pdf, ca 75 kB, som enkelt kan skrivas ut)
 
Höstmöte fredag 24 oktober.
Då fick vi lära oss mer om Bohusläns hällristningar av Lasse Bengtsson, arkeolog och fil lic, som kom till oss från Lur i Tanum.
Se gärna www.hallristning.se.
 

 
 
Sammankomster 2013
 
Årsmötet hölls onsdag 6 mars på Eriksbergs festvåning.
Efter årsmötesförhandlingarna talade gillesmedlemmen Torger Torgerson om sina
erfarenheter från olika kyrkliga befattningar.
 
Vårmötet hölls torsdag 18 april på Eriksbergs festvåning
Då talade gillesmedlemmen Lennart Grundborn kring sin nya bok "Havet vi ärvde".
 
SOMMARAKTIVITET år 2013 i hjärtat av Bohuslän hade vi torsdagen den 4 juli 2013
enligt ett program som finns här.                                                   
Se även: Gustafsberg och Uddevalla kommun
samt Bohusläns museum och Röjdykardivisionen
Läs HÄR redaktörens noteringar om sommarens aktivitetet
Här entré till det digitala muséet och målaren Ragnar Ljungman som vår medlem Ingmar Berström presenterade på mötet och i sin skrift.
 
Höstmötet hölls fredag 15 november i restaurang Eriksbergs lokaler, med deltagande av 102 personer.
I sitt föredrag ”Strandfynd i Bohuslän” lyfte läkaren och bohuslänningen Jarl Torgerson, son till gillesmedlemmen Torger Torgerson, fram fynd han under åren gjort i Bohusläns kustlandskap. Det handlade dock inte om vrakgods i vanlig mening, utan snarare om de sommarlediga tankarnas strandfynd. Berättelser, händelser och företeelser som stimulerat fantasin. Fynd som sedan kombinerats med litteratur och konst, historia och medicin. Allt detta sammanfogades till ett mycket fascinerande föredrag och åhörarna slappnade inte en sekund. Mer finns att läsa i en essäsamling med samma namn som föredraget och utgiven på Warne förlag.
 
 

 
 
Sammankomster 2012

Årsmöte torsdag 8 mars hölls på Eriksbergs festvåning
 
Vårmöte torsdag 26 april  på Eriksbergs festvåning
 
Sommaraktivitet år 2012 i Södra Bohuslän, Tjörn och Kungälv, torsdagen den 28 juni
enligt ett något reviderat program som finns
här.
Platser som vi besökte: (klicka på resp namn för vidare information)
Pilane på nordvästra Tjörn
Sundsby säteri  Sundsby vänförening på Mjörn mellan Tjörn och Orust
Akvarellmuseet i Skärhamn
Hotel Fars Hatt, lunch och middag
 
Höstmöte  Fredag 16 november  hölls på Eriksbergs festvåning
Evastina Blomgren, ordförande i föreningen Bohusläns Flora, kom till oss från Kungshamn och
talade om just Bohusläns landskapsflora.
 
 
Sammankomster 2011
 
Årsmöte Fredag 25 februari på Eriksbergs festvåning. Föredrag av gillesmedlemmen Åke Foghammar under rubrik
”Inbjudan till Bohuslän och Göta Kanal”
.
 
Vårmöte Fredag 15 april på Eriksbergs festvåning.

Carl Curman och hans ”fornnordiska” hus i Lysekil.
Hans barnbarn, tillika gillesmedlem, Birgitta Löfström kåserade.

 
Sommaraktivitet
 
Torsdag 7 Juli gjordes en båttur i Lysekils skärgård, runt Skaftö in i Malö strömmar, förbi Flatön till Bassholmen.
Lunch, middag och kvällsaktivitet hölls på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil.
 
 


                                             Fiskebäckskil med Lysekil i bakgrunden                        Islandsbergs huvud

Se artikel ur Lysekilsposten 2011-07-15  (.pdf 0,6 MB)
 
 

Höstmöte Fredag 21 oktober på Eriksbergs festvåning.
Ulla Häglund berättade då om, och visade, exempel på Bohusstickning.
 
Från Sven H. Gullman fick hemsidesredaktören en trevlig recension av
författaren Ulla Häglunds presentation av sin bok ”Bohusstickning”
 
Sven skriver: ”Från början verkade väl ämnet för kåseriet inte särskilt spännande för mig men undan för undan ändrade jag mig. Det var som att stiga in i 30-talets stora arbetslöshet i stenhuggarområdena i Bohuslän. Fiskelägena var aldrig berörda, fisket fortgick som vanligt, och jag har aldrig hört att kvinnorna där ägnade sig åt att sticka.”

Tilläggas bör att föredraget inte bara gav åhörarna ett stycke kulturhistoria utan också bjöd på skönhetsupplevelser från medhavda alster.

Se artikel ur Lysekilsposten (Word 23kB: LP2011-10-12) som handlar om en presentation av Bohusstickning vid Lysekils kulturvecka tidigare under månaden.
 
 
 
Tilldragelser 2010
 
Årsmöte Torsdag 25 februari på Eriksbergs festvåning.
 
Hedersledamoten Govert Ålund fullföljde sitt föredrag från Höstmötet
”Om min uppväxt och beredskapstid i flottan och flygvapnet”
.
76 deltagare.
 
Vårmöte Fredag 23 april på Eriksbergs festvåning.
Föredrag av gillesmedlemmen Göran C-O Claesson under rubrik "Från folkskola på Malmön genom livets universitet".
 
77 deltagare.
 
Sommaraktivitet
Fredag 2 Juli gjordes en båttur i Nordbohusläns skärgård, som är Sveriges första marina nationalpark. Läs mer här!
 
 
Höstmöte Fredag 26 november på Eriksbergs festvåning.
Hedersledamoten Sven H Gullman, som nyligen givit ut boken ”Bohusfiskare på Shetland”, höll föredrag med samma titel.
 
Detta var den första sommaraktiviteten initierad och genomförd vår ordf Dick Börjesson
 
Antecknat av Per Huitfeldt, nybliven hemsidesadministratör

Kungahälla - En försvunnen stad

 

Boken "Bohuslän - Bohusläns Gille i Stockholm 100 år"

I denna illustrerade bok, publicerad lagom till hundraårsjubileet år 2007, medverkar 14 författare med uppsatser
som sinsemellan är lika olika som Bohuslän är varierat. Här får du veta mer om boken.

Boken kan beställas per e-post ( info snabela bohusgillet.se ) eller vanlig post till Bohusläns Gille,
c/o Gustaf Holmius, Sjövägen 30, 169 55 Solna. Medlemmar betalar 100 kr, icke-medlemmar 250 kr.

Moms debiteras ej, men fraktkostnad tillkommer.  

Och missa inte Birger Strandells artikel i Gillets jubileumsskrift inför 50-årsjubileet 1957 som innehåller
det mesta om hur Bohusläns Gille blev till. Klicka här!

Historier om Bohuslän

På våra möten får vi ofta oss till del en och annan mustig Bohushistoria. Vi började med en Orusthistoria berättad
av vår f d ordförande Karl-Erik Eriksson. Ta del av den och andra historier med bohuslänsk anknytning.

Nu väntar vi på ännu fler historier från "det gamla Viken" - såväl gamla som nya och det är absolut inget krav att de
ska ha berättats på något av våra möten. Hör av dig - medlem eller inte - till hemsidan. Vår adress: se menyn till vänster. 

Medlemmarnas egen sida

Medlemssidan är "medlemmarnas egen sida" som gillesmedlemmarna själva lämnar bidrag till. Här kan det handla om tips om händelser och företeelser med koppling till Gillet och Bohuslän. Exempel kan vara: Bohusläns historia, vernissager och utställningar i och om Bohuslän, böcker och tidskrifter, resor och "smultronställen", platser och miljöer, intressanta personer, en bra krog, matrecept på bohuslänska specialiteter, en god historia osv. Ibland kan vi återge något föredrag som hållits vid våra möten. Du kan skicka in egna berättelser, foton och bilder.

Kjell Olsson har försett oss med några bilder, Bohuslän i panoramaformat, ett bildformat som förr var mycket populärt. Det krävde då mycket slit i mörkrummet men med datorns hjälp har Kjell "skarvat ihop" ihop bilderna på betydligt enklare sätt. Klicka på miniatyrerna för att se bilderna i större format:

Ta dig en titt på medlemssidan. Och vi tar gärna emot fler bidrag från gillesmedlemmarna för publicering. .

Varifrån kommer Gillets medlemmar?

Svaret på frågan får du om du klickar här.

Du som är medlem - skicka gärna e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen
- adress: se vår adress i menyn ovan till vänster.


Sidan senast ändrad  2022-11-11                                                                                                                  Hit Counter