Boken "Bohuslän - Bohusläns Gille i Stockholm 100 år"


Framsida

Baksida.

 
ISBN:978-91-633-0661-7, 221sidor
Verklig storlek:
17,5 x 24,5 cm

Boken kan beställas per e-post:  info@bohusgillet.se  eller vanlig post:  Bohusläns Gille,
c/o Brita Ullman, Inedalsgatan 1,
112 33 Stockholm.

Medlemmar betalar 100 kr,  icke-medlemmar 250 kr. Moms debiteras ej men frakt tillkommer.  

Bokens fjorton kapitel i nötskal
De flesta kapitlen är illustrerade, en del av dem rikligt.
(Biografier över författarna finns här.)

Bohusläns Gille 100 år
Ingmar Lindmarker

Gillets historia från starten, som inspirerades av önskemålet att 1908 få till stånd ett storslaget firande av Roskilde-fredens 250-årsdag, genom skiftande öden till dagens rekord i antal medlemmar och god ekonomisk ställning.


“Jag glömmer aldrig Ulvenolyckan – mina kamrater dog i djupet”
George Rudnell
 

En personlig och väl dokumenterad analys av vad som måste ha hänt Ulven och en skildring av den hysteri som utbröt i media och bland de överst ansvariga.
Västerhavet
Jarl-Ove Strömberg  

På ytan bräckt vatten från Östersjön möter saltvatten i nordostgående ström längs Jyllands västkust. På botten mycket varierande djup och beskaffenhet. Resultatet: en väldig variation i bohuslänska vattens växt- och djurliv – vilket utforskas av laboratorier, i Lysekil, Fiskebäckskil och utanför Strömstad.


Malmön, en ovanlig ö
Karl-Erik L. Eriksson
   

Ovanlig genom sina två befolkningsgrupper - fiskare och stenhuggare – men också typisk för Sverige förr: att de flesta barn måste hjälpa till och därmed kände sig behövda och att de företagsamma barnen själva kunde skaffa sig de fickpengar som föräldrar ännu inte gav dem.


Min mormor, Mea Lindeberg, målarinna i Uddevalla
Brita Nenne Kihlborg  

En gripande skildring av hur en konstnärligt begåvad kvinna fått kämpa för att utveckla sin begåvning och för att bli erkänd som konstnär.
Spritsmuggling på västkusten efter första världskriget

Govert Ålund

Hur en företagsam man efter första världskriget kombinerade spritförbud i Norge, spritransonering i Sverige och tysk vilja att använda utrustning som inte fick användas enligt Versaillesfreden till en lukrativ smugglingsverksamhet med Styrsö vid Strömstad som bas. 


Emilie Flygare-Carlén i bohuslänska farvatten
Ann Smith  

Denna succéförfattare i mitten av 1800-talet lärde sig miljöer genom att från tolv års ålder delta i handelsseglatser längs bohuslänska kusten och människor genom både framgång och svåra prövningar.

Kustlandets folktro
Ebbe Schön

Folktrons plats i fiskarnas och sjömännens tillvaro liksom dess väsen i Bohusläns bergrika jordbruksbygder. Folktron hör framför allt till det västnordiska området men har påverkats av både danskt och götiskt.


Symbolspråk i bohuslänska kyrkor
Sven H. Gullman  


Urgamla föreställningar, t ex om att norr är onda makters väderstreck och att höger är rätt, har påverkat både utformningen av kyrkorummet, som t ex skall ge en bild av skapelsen, och församlingsmedlemmarnas placering i det.


Historia och historier från Bohuslän
Göran Nylander  

En kavalkad av olika iakttagelser i Bohuslän på olika områden, olika historiska nedslag under 2000 år berörande landskapet och bohuslänska historier av de mest skilda slag. 


Schartauanismen och Bohuslän: en bestående symbios?
Tankar ur ett kvinnoperspektiv
Katarina Lewis  

Författarens studie av schartauanska kvinnor ger en annan, delvis överraskande, bild av schartauanismen är den som vi känner igen när uppmärksamheten varit riktad mot prästerna
Bohusläningarna – enligt Axel Em. Holmberg och två av Malmöbarnen
Göran C-O Claesson 

Vad Holmberg påstod i sin ”Bohusläns beskrifning” om Malmöbarnen och andra bohusläningar, vad andra påstått om dem och hur det troligen var med Malmöbarnen.


Gösta Johansson båtbyggare, poeten Evert Taube och jag själv – en fysiker
Ingemar Bergström
 

En mycket väl motiverad kärleksförklaring till båtar kombinerad med hyllning av en skicklig båtbyggare, människor som har vett att uppskatta en sådan, t ex Evert Taube, och en kvinna som sparat mästarens viktiga papper.Turerna kring etableringen av Scanraff
Nils Wallström 

Berättelsen om hur kommuner och bolag kan bli så lockade av att etablera en industri att de i allians lyckas få statliga myndigheter att alldeles glömma följa planbestämmelserna just för sådana projekt.

  Minibiografier över författarna finner du här