Vad har vi gjort i Bohusläns Gille? - Historik
 
Inledningsvis låter vi Sven H. Gullman, klubbmästare 1995-2007, berätta:
 
"I stadgarna står det att gillets 'syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med Bohuslän och sinsemellan'. Styrelsen ordnar tre sammankomster om året. En av dem är årsmötet som av historiska skäl förläggs så nära den 26 februari som möjligt. Varför detta datum? Jo, det var på den dagen år 1658 som freden mellan Sverige och Danmark slöts i Roskilde och Bohuslän blev svenskt. Vid planeringen av årsmötet tar vi dock hänsyn till tiden för vintersportlovet i Stockholm så att de inte sammanfaller. De övriga två sammankomsterna anordnas under våren och på hösten. Då blir det antingen ett föredrag eller studiebesök, och eftersom den personliga samvaron är viktig, spelar en läcker måltid efteråt en stor roll. Om vi inte gör något studiebesök brukar vi hålla till i Timmermansordens festvåning Eriksberg, Eriksbergsgatan 17 A."
 
Kort resumé över verksamheten de senaste åren:
 
1998
 
Årsmötet 1998 avhölls den 5 mars på Eriksberg.
 
Vid vårmötet den 23 april samma år, också på Eriksberg, berättade gillesmedlemmen Thomas Lagerman (med släktanknytning till Fiskebäckskil) under rubriken "Till minnet av Commander Loftus William Jones V.C., fartygschef på HMS Shark". Ämnet rörde skagerrakslaget 1916 under första världskriget, en drunknad ilandfluten brittisk officer som begravdes på Fiskebäckskils kyrkogård och kontakterna mellan Lagermans och engelsmannens familjer i senare tid. Lagermans framställning fängslade påtagligt åhörarna.
 
Under året firade Uddevalla 500-årsjubileum som stad med bl a besök av kungaparet. Inom gillet hade det väckts förslag om att vid något tillfälle också deltaga i firandet och arrangera ett program. Tisdagen den 25 augusti samlades ett 40-tal medlemmar vid statyn över Karl X Gustav på Kungstorget. Där väntade en guide som förde deltagarna genom stadens äldsta delar. Väl framme vid Bohusläns Museum bjöd Uddevalla stad på lunch i restaurangen. Efter måltiden fick deltagarna tillfälle att bese museets utställningar. Sedan var det dags att gå ombord på Gustafsberg II för färd till den gamla kurorten med samma namn. Rundvandringen där med besök i flera av byggnaderna från 1700-talet leddes av gillets ordförande, Bengt Hamdahl. Återresan gick via brobygget som deltagarna nu fick se på nära håll.
 
Höstmötet den 19 november förlades till Kungl Livgardets Dragoners Officerskår på Lidingövägen, där major Ronny Schultz i kavallerimässen gav en tillbakablick på livgardets historia och de traditionstyngda lokalerna. Sedan väntade bl a ostgratinerade ansjoviscrêpes och pepparstekt rådjurssadel.
 
1999
 
1999 avhölls årsmötet den 25 februari på Eriksberg. Piggvarstimbal med forellrom och helstekt oxfilé väntade deltagarna efteråt.
 
I Eriksbergs mycket trivsamma lokaler samlades vi också den 16 april detta år. Då medverkade George Rudnell, medlem av gillet och bördig från Skärhamn på Tjörn. Som ubåtskapten under andra världskriget fick han på nära håll uppleva Ulvenolyckan 1943. Han berättade till informativa stordior om det dramatiska räddningsarbetet där han, efter det att ubåten påträffats och förts till Göteborgs hamn, var den förste som öppnade periskopluckan och på nära håll fick se det fruktansvärda som inträffat. Åhörarna var påtagligt gripna av Rudnells engagerade berättelse.
 
Den 19 november kom vi tillbaka till Eriksberg. Nu hade vi glädjen att lyssna till professor Jarl-Ove Strömberg, i vardagslag chef för Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil. På besök i Stockholm kom han till gillet och berättade om Västerhavet och om de vetenskapliga undersökningar som bedrivs i Kristineberg.
 
2000
 
I samband med årsmötet den 24 februari 2000 fick samvaron ett nytt inslag som vi hoppas blir en tradition, denna gång musik, vid nästa tillfälle kanske ett föredrag. Efter middagen under kaffet underhöll Staffan Svenungsgård, gillesmedlem med rötter i Kungälv, under en halvtimme med visor bl a av Evert Taube till eget gitarrackompanjemang.
 
Vårmötet den 13 april förlades till Nordiska museet och utställningen Framtidstro. Ett hundratal medlemmar inkl medföljande hade infunnit sig. Vi delades upp i grupper och togs om hand av guider som visade och berättade. Restaurang Amiralen ligger strax intill museet och där fortsatte vi samvaron med middag.
 
Höstmötet ägde rum fredagen den 10 november, återigen på Eriksberg och på nytt med Thomas Lagerman i en av huvudrollerna – nämligen att till diabilder berätta om sin morfar, Carl Wilhelmson, "allvarets färgglade målare". Konstnären var självfallet den andra huvudpersonen. Dagens namn, Martin, förpliktade nästan till menyn: svartsoppa och gås. 
 
2001
 
Årsmötet 2001 ägde rum på Eriksberg den 12 februari. Efter sedvanliga årsmötesärenden och middag fick vi höra Staffan Svenungsgård sjunga visor till gitarr av Lasse Dahlquist, Evert Taube och Olle Adolphson. Läs mera! 
 
Programpunkten vid vårmötet den 20 april 2001 gick helt i bohuslänskt tecken. Sven H. Gullman, gillets klubbmästare, har under ett par somrar dokumenterat åtskilliga av landskapets kyrkor i bild. Dessa diabilder satte han in i ett större sammanhang och visade vad de hade att säga om symbolspråket i ett kyrkorum. Vid kaffet efter middagen berättade medlemmen Eva Agnér om sina bohuslänska rötter. Sammankomsten hölls traditionsenligt på Eriksberg.

 
Höstmötet 2001 ägde rum i Eriksbergs festvåning den 15 oktober med 110 deltagare som före middagen fick lyssna till ett föredrag av Gillets stipendiat, Jens Sandahl, doktorand vid ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet. Han hade som ämne valt: "Trangrumsstriden. Striden om trankokeriernas avfall i 1780-talets Bohuslän." Jens Sandahls avhandlingsämne är "Den bohuslänska konservindustrin under perioden 1850 - 2000." Läs ett sammandrag av hans berättelse (Klicka här).

 
2002
 
Årsmötet 2002 hade vi på Eriksberg den 27 februari. Ett drygt 90-tal medlemmar, varav flera nya, hade slutit upp till sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande middag och samkväm. Till ny ordförande valdes Karl-Erik Eriksson, medlem sedan 1959 med rötter i Bohuslän, Malmön. Efter mötet intog medlemmar och medföljande en god middag. Vid kaffet kåserade vår nye ordförande Karl-Erik Eriksson om Malmön och dess historia. Anförandet, som illustrerades med foton blev mycket uppskattat. Vi räknar med att återkomma med ett sammandrag. Du som är medlem i Gillet och vill läsa mer om årsmötet (klicka här).
 
Det rikligt besökta vårmötet den 19 april 2002 avhölls också i Eriksbergs festvåning. En uddevallabo i förskingringen, Göran Nylander, docent och överläkare, hade åkt upp till Stockholm från Malmö, där han sedan länge bor, för att underhålla oss med en historisk kavalkad i ord och bild. Humoristiskt och engagerat tog han oss med på en resa söderifrån utmed bohuskusten med strandhugg på platser där spännande händelser inträffat. Där berättade han både historia och historier. Hur många känner t ex till att sundet vid Kyrkesund har Olof den helige att tacka för sin tillkomst?

 
Efteråt njöt deltagarna som vanligt av Eriksbergs finesser, denna gång bl a en ängssyresoppa  som följdes av chèvrefärserad lammfilet med örtsås.

 
Den 14 november 2002 var det dags för höstmötet som gick i historiens tecken. 102 deltagare samlades på Historiska museet och delades upp i tre grupper som togs om hand av lika många arkeologer. Det som stod på programmet var dels den aktuella, mycket sevärda vikingautställningen, dels skatterna i guldrummet och dels föremål från Bohuslän som vanligtvis förvaras i museets magasin men som för detta unika tillfälle tagits upp och presenterades i riksantikvarieämbetets sessionssal. På begäran hade personalen även hämtat en guldring från järnåldern som påträffats vid Ingalsröd i Bro socken. De övriga skatterna representerade både stenålder, bronsålder och järnålder.

 
Efteråt intogs middag i restaurang Cassi på Narvavägen, där bl a grillad kalv- och oxfilet stod på menyn.

 
2003
 
Årsmötet 2003 ägde rum 6 mars i Eriksbergs festvåning. Protokollet kan du ta del av här.
 
98 medlemmar och medföljande deltog och efter förhandlingarna bjöds det på supé. Medlemmen Staffan Svenungsgård underhöll med visor till eget gitarrackompanjemang. Lyssna gärna på ett smakprov på hans sång. Du hör säkert vad det är för visa han sjunger. Klicka här för att lyssna! (Obs! Filen är på 578 kB och i mp3-format och kan ta en hel del tid att ladda ned med vanlig uppringd Internet-förbindelse. Din webbläsare måste kunna öppna mp3-filer.)
 
Vårmötet 2003 hade vi den 8 maj i Eriksbergs festvåning. Medlemmen Brita Kihlborg kåserade om sin mormor, Mea Lindeberg, konstnärinna och målarinna.
 
Vid höstmötet den 14 nov 2003 var schartauanismen temat för fil dr Katarina Lewis, född i Uddevalla men bosatt i Linköping, som kåserade över detta ämne. Hon doktorerade 1997 på avhandlingen "Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet - en religionsetnologisk studie". Schartauanismen är - eller numera kanske rättare sagt var - ingen sekt eller frikyrklig rörelse utan en trosform inom Svenska kyrkan med lokal förankring isynnerhet på västkusten. De flesta medlemmar av Bohusläns Gille har själva erfarenhet av de uttryck som den kunde ta sig. Typiskt för den är att den inte tillåter bönemöten eller predikoverksamhet utanför kyrkan - förkunnelsen åligger uteslutande prästen. Katarina Lewis betonar att hon är etnolog, inte teolog och att hon inte gör några teologiska analyser: "Jag arbetar med trosformen, så som den uttrycks hos lekfolket i den dagliga tillvaron".
 
2004
 
Årsmötet den 16 februari 2004 hölls traditionsenligt i Eriksbergs festvåning. Vid kaffet under middagen underhöll gillesmedlemmarna Ebbe Belfrage och Ann von Essen med musikunderhållning på violin och dragspel. 
 
Fredagen den 23 april 2004 var det samling till vårmöte i samma lokaler som under årsmötet. Sammankomsten inleddes med att Govert Ålund, vice ordförande i Gillet, med hjälp av overheadbilder talade om "Spritsmuggling på västkusten efter första världskriget". 
 
Vid höstmötet den 19 november 2004, likaledes i Eriksbergs festvåning, berättade Göran C - O Claesson, medlem i Gillet, om "Bohusläningarna - enligt Axel Em. Holmberg och två av Malmöbarnen".  

 
2005
 
Årsmötet 2005 ägde rum den 24 februari med sedvanliga årsmötesförhandlingar och efterföljande middag och samkväm. 85 medlemmar hade slutit upp och fick höra Sven Gullman kåsera om vissa händelser år 1658 då Per Brahe d y blev länsherre över "Orost med Tjörne öijer i Boohus lähn". Du kan ta del av Svens kåseri här.
 
Vårmötet 2005 hade vi den 22 april. 93 medlemmar fick lyssna till ett föredrag om en av våra stora författare,  Emilie Flygare-Carlén (1807-92), kanske mest känd för ödestragedin från Bohusläns skärgård "Rosen från Tistelön". Hennes släkting gillesmedlemmen Ann Smith, själv författare och poet, gav oss en livfull skildring kryddad med många citat hur Emilie Flygare-Carlén, som växte upp i Strömstad som dotter till en sjökapten, genom att följa med fadern på flera resor lärde känna det bohuslänska kustlandskapet. 

 
Vid Höstmötet 2005 fick 116 medlemmar fick höra gillesmedlemmen professor Ingmar Bergström berätta om Gösta Johansson, legendarisk båtbyggare i Kungsviken.

 
2006
 
Årsmötet 2006 hölls 23 februari, varvid 87 personer deltog. Gillesmedlemmen Thomas Lagerman berättade om unionsupplösningen mellan Norge och Sverige år 1905.
 
Vårmötet 2006 hölls 21 april med deltagande av 98 personer. Mötet inleddes med att gillesmedlemmen Gunvor Björe-Thorild berättade om Thomas Thorild (1759 – 1808), hans liv och dikt.
 
Höstmötet 2006, i vilket 105 personer deltog, ägde rum 10 november och inleddes med att gillesmedlemmen Lennart Persson berättade under rubriken ”Med gods, folk och fä i lasten”
 
2007
 
Årsmötet - Carina tar över efter Mr Bohusläns Gille
 
Efter att i tolv år framgångsrikt ha ansvarat för Gillets olika fester och sammankomster hade Sven H Gullman bett att få sluta som klubbmästare. Till hans efterträdare valde årsmötet Carina Wallmark, medlem sedan 1996. Redan vid årsmötet visade hon oanade talanger som "ordningsman" men också att hon vet hur man anger tonen i en bordsvisa.
 
Att medlemmarna fäster stor vikt vid att vår ordförande även fortsättningsvis biträds av en kunnig styrman -  inte minst när Gillet nu går in i sitt andra århundrade -  visas av att Dick Börjesson med ett förflutet som flaggman i Marinen valdes till vice ordförande efter Govert Ålund. Govert, en av Gillets veteraner med styrelseuppdrag redan från 1967, hade funnit det lämpligt att nu sätta punkt efter sina nästan 30 år som vice ordförande.
 
Årsmötet 19 april hade lockat 110 deltagare som, efter att ha konstaterat att Gillets ekonomi är fortsatt god, med acklamation bestämde att medlemsavgiften fr o m 2008 ska vara 200 kr, en naturlig anpassning till utvecklingen av penningvärdet. Ytterligare val förrättades vilket kan läsas om på vår hemsida så snart justerat protokoll föreligger.
 
Efteråt lyssnade vi på Björn Tengroth som på ett lättsamt sätt berättade om "Gåsömordet" som inte har någon mördare. Sedan var det dags för en sedvanligt välkomponerad middagsmeny och trevlig samvaro.
 
Den stora hundraårsfesten
 
Mer än 200 medlemmar av Bohusläns Gilles numera över 270 medlemmar samlades på Operaterrassen den 23 februari 2007 för att fira Gillets hundra år. Det blev en fest som ingen glömmer! Du kan delta i efterhand genom att klicka här. Då kan du bl a ta del av ett översiktligt festreportage, läsa högtidstal och bläddra i ett fotogalleri.
 
"Bohuslän var inte alltid norskt innan det blev svenskt"
 
Ett stående inslag vid Gillets sammankomster är ett intressant föredrag som oftast handlar om Bohuslän och bohusläningar. Hundraårsfesten var inget undantag. Professor Thomas Lindkvist vid Göteborgs universitet föreläste om "Bohuslän mellan vikingatid och medeltid". 
 
För de flesta deltagare kom det kanske som en överraskning när de fick höra att Bohuslän inte alltid varit norskt innan det blev svenskt. Ja att landskapets alla småkungar rent av dominerades av danakungen innan deras små riken blev en del av Norge. Professor Lindkvist företrädde den moderna forskningen som visar att danske kungen länge krävde tribut från hela Viken, alltså bygderna från Göta Älv upp runt Oslofjorden och en bit ut på Sörlandet. Läs gärna hela föredraget.
 
Nya medaljörer    Medaljärer
   
Ett gripande inslag i hundraårsfirandet kom när fyra medlemmar kallades fram och tilldelades Gillets förtjänstmedalj.  
   
Govert Ålund framför medaljörernas tack.  
   
Du kan läsa om medaljörerna och motiveringarna här.  
   
 
Höstmötet
 
Höstmötet ägde rum den 9 november. Då berättade gillesmedlemmen Brita Kihlborg om "En läkarfamiljs väg från Skåne till Bohuslän"
 
2008
 
Gillets ordförande Karl-Erik Eriksson har gått bort Karl-Erik Eriksson
 
Karl-Erik Eriksson avled den 28 mars efter en kortare tids sjukdom.
 
Karl-Eriks betydelse för Gillet, från sitt tillträde 2002, kan inte nog värderas. Han ledde verksamheten med entusiasm och klokhet under en tid  fylld av uppskattade aktiviteter, där Gillets 100-årsjubileum med jubileumsbok och 350-årsfirandet av Roskildefreden var de mest framträdande.
 
Karl-Erik lämnar oss i stor saknad.
 
Karl-Eriks bakgrund beskrevs i samband med tillträdet i Gille-Nytt (klicka här).
 
Roskildefredens 350-årsdag
 
Roskildefredens betydelse för oss bohuslänningar manifesterades med ett storslaget firande på Nationalmuseum tisdagen den 26 februari. Medlemmarna fick njuta av föredrag, middag och dans, vilket innebar djupdykningar i såväl historiska, kulturella, kulinariska som gymnastiska upplevelser. Mer information och bilder kommer du åt genom att klicka här. Genom att högerklicka på visade bilder och välja "Skriv ut bild" får du en utskrift.
 
Årsmötet
 
Årsmötet genomfördes planenligt den 17 april i Eriksbergs festvåning. Mötet inleddes med en tyst minut över bortgångna medlemmar. Till ny ordförande för Bohusläns Gille efter Karl-Erik Eriksson valdes vice ordföranden Dick Börjesson och till ny vice ordförande valdes Kjell Zander. Övriga detaljer framgår av årsmötesprotokollet.

Vid mötet ställdes frågan hur många som utnyttjade gillets hemsida, vilket uppskattades till ca 25 % av de närvarande. Ungefär lika stor andel var intresserade av att kunna göra en kortare presentation av sig själva och sina intressen för att andra medlemmar skulle kunna ta kontakt. Hemsidesredaktören återkommer med vidare information om detta på hemsidan och i Gilles-Nytt.

Efter årsmötesförhandlingarna höll gillesmedlemmen Kjell Anneling ett kvickt och uppskattat kåseri om ”En bohuspojkes liv som diplomat”. Kjell beskrev såväl delar av livet inom UD som från sina stationeringsorter, Oslo 3 ggr, Kinshasa, Manilla, Dakka, Aten, Beijing och New York. (Hemsidesredaktören, med visst påbrå från Göteborg, fick intrycket att fru Marcos skodde sig på andras bekostnad.) Gillet är bara att gratulera till att ha fått in en så spirituell styrelsemedlem.

Mötet avslutades med sedvanlig middag.
 
Höstmötet
 
Höstmötet hölls fredagen 7 november på restaurang Eriksberg. Mötet inleddes av ordföranden Dick Börjesson med att att vissa mindre stadgeändringar antogs enhälligt. Hemsidesredaktören berättade att möjligheten att registrera och se medlemmarnas intressen på hemsidan beräknades vara klar i mitten av november.

Därefter höll vår medlem Lars Lindeberg ett mycket uppskattat föredrag med titeln ”Nästa 350-årsjubileum – när vi slog Karl Gustav på käften”. Det handlade om svenskarnas försök att storma København natten mellan 10. och 11. februari 1659, ett misslyckat försök att erövra Danmark innan bläcket hunnit torka på Roskildefredens dokument.

Mötet avslutades med sedvanlig middag.
 
Tilldragelser 2009
 
Besök på Norges ambassad
 
Tack vare vår styrelseledamot Kjell Anneling, hade 80 av våra medlemmar förmånen att onsdag 21 januari få besöka den norske ambassadörens vackra residens i Diplomatstaden här i Stockholm. Efter att värden, ambassadör Odd Fosseidbråten, gett en mycket intressant presentation av hur han idag ser på de svensk-norska förbindelserna - 350 år efter freden i Roskilde - fick gästerna avnjuta en välsmakande "norsk" buffé och gavs också tillfälle att se den förnämliga konstsamling, som finns i residenset. Ett mycket uppskattat evenemang!
 
 
Årsmöte
 
Årsmötet hölls torsdagen den 26 februari på Eriksbergs festvåning.
Kvällens föredragshållare Govert Ålund hade dessvärre fått lämna återbud p g a sjukdom. I stället fick vi lyssna till gillesmedlemmen Gunnar Fredriksson, som höll ett mycket uppskattat anförande kring några av Harry Martinsons dikter. Här nedan finns Gunnars koncept samt några bilder från kvällen.
95 deltagare.
 
Gunnar Fredrikssons föredrag kan läsas samt bilder från kvällen ses här!
 
Vårmöte
 
Vårmötet hölls torsdagen den 23 april i Eriksbergs festvåning.
Ernst-Gunnar Schiller berättade om Kornöarna under rubriken "Syskonöar i havet - kåseri och film om Kornöarna".
98 deltagare.
 
Höstmöte
 
Höstmötet hölls fredagen den 13 november på Eriksbergs festvåning. Gillets hedersledamot och f d vice ordförande Govert Ålund höll föredrag under rubriken ”Minnen från min uppväxttid i Bohuslän samt i Flottan och Flygvapnet.”
97 deltagare.
 

Sidan uppdaterad den 4 maj 2010