Mars 2002

Gille-Nytt

Som framgår av  protokollet från årsmötet valdes Karl-Erik Eriksson till ny ordförande. För att presentera Karl-Erik för medlemmarna har följande faktaruta lånats från Svensk Papperstidning nr 10:2001:

Karl-Erik Eriksson är skogsindustrins "Mr Bioteknik" och har under 30 år drivit på utvecklingen av den biotekniska forskningen
Karl-Erik L Eriksson  
Ålder: 69
Född och uppvuxen: Bohus-Malmön i Bohuslän
Familj: Fru Gunilla, norrländska, tre barn och fyra barnbarn
Utbildning: Fil kand Uppsala Universitet 1958, fil lic Uppsala Universitet 1963, fil dr (enligt gamla ordningen) Stockholms Universitet 1967; Post doc California Institute of Technology 1968-69
Karriär: Forksningsassistent STFI 1958-1964, forskningsledare och chef för biokemisk, mikrobiologisk och bioteknisk forskning på STFI 1964-1988, Professor of Biochemistry and Eminent Scholar of Biotechnology, Dep. of Biochemistry and Molecular Biology, University of Georgia, Athens, Georgia 1988-1998, Adjunct Professor of Biochemistry, Institute of Paper Science and Technology (IPST) 1990-1998, Adjunct Professor of Biological and Agricultural Engineering, University of Georgia 1992-1998, Adjunct Professor of Warnell Scholl of Forest Resources, University of Georgia, från 1999 Professor Emeritus från University of Georgia. Ägare och VD för byggbolaget AB Erikslunds Ångsåg 1967-1975. Konsult på uppdrag av FAO, UNIDO, SAREC och regeringar i flera U-länder 1975-1998. Från 1999 konsultarbeten. Styrelseuppdrag i Sverige och i företag jag startade i USA, bl a i företaget Enzymatic Deinking Technologies (EDT). Styrelseordförande i SweTree Genomics AB.
Intressen: Natur, fiske och jakt, trädgård och skönlitteratur.
Utmärkelser: Medlem av Ingenjörsvetenskapsakademin, International Academy of Wood Science, World Academy of Arts and Sciencies, Marcus Wallenbergspriset (delat med T Kent Kirk, USA) 1985, listad i "Who is Who in the World". Hedersledamot, Göteborgs Nation, Uppsala Universitet.
Motto: Skapa entusiasm och personligt engagemang i de forskargrupper jag lett. Luther och Schartau, viktiga i min bohuslänska uppväxtmiljö, har troligen betytt att arbetsamhet och plikttrohet har varit ledstjärnor, kanske i övermått.

 

Gillets hemsida

Hemsidans medlemssida innehåller mycket intressant material om Bohuslän och fylls efter hand på med tillkommande alster (klicka här för att komma till medlemssidan).

Matrikeländringar

Utöver många nya medlemmar är det nu så pass många inkomna ändringar till matrikeln att styrelsen har beslutat att vi skall trycka en ny matrikel. Jag redovisar därför inte nu alla inkomna ändringar, men uppmanar alla som vill göra ändringar eller tillägg till matrikeldata att meddela mig det senast 18 mars. Det gäller även e-post-adresser.

Medlemsavgiften

För dem som ännu inte har betalt för i år vill jag påminna om avgiften 100 kr som skall sättas in på postgirokonto 19 59 76 - 6.

Med vänliga hälsningar

Kerstin Holmius
sekreterare