Medlemskap

Medlemskap kan beviljas person som är bosatt i Stockholm och dess omnejd och härstammar från Bohuslän.
Som medlem kan väljas även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän.

Medlemskapet kan bestå om medlem flyttar utanför Stockholmsområdet.

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Årsavgiften är 100 kr.

Anmälningsblankett kan erhållas genom att e-posta till info <snabela> bohusgillet.se eller kontakta någon i styrelsen

Närmare information kan Du få från styrelsen.

Varifrån kommer Gillets medlemmar? Klicka här

_____________________________
Senast ändrad: okt 2022