Styrelsen

Så kontaktar Du styrelsen (<-klicka)

Funktionärer

ordförande
Hakon Långström

  vice ordförande
Anne Scherman
  
sekreterare
Brita Ullman
 
klubbmästare
Carina
Wallmark
 

 

Skattmästare
Åke Jansson

 

 

 

Övriga styrelseledamöter

Ann Bengtson
Mats-Erik Hedenström
Maria Isacsson
Gunilla Jönsson
Michael Koch
Magnus Rådahl
 

 

Suppleanter

Annika Arnström
Christian Flodin
Elisabeth Sandström
 

 

 
Valberedning

Sven Laurell, sammankallande
Ensio Andersson
Riborg Ericson
 

Revisorer

Vilhelm Andersson
Rolf Olsson
 

Revisorssuppleanter
  Katarina Bengtson Ekström
Åke Foghammar
 

______________________________
Senast ändrad: juli, 2022