Så kontaktar Du oss

 Gillets adress:                                                           Gillets mottagarkonton:
Bohusläns Gille i Stockholm
c/o Brita Ullman
Inedalsgatan 1, 112 33  Stockholm  (okt-april)
Kvarndalsvägen 43, 442 95  Hålta   (maj-sept)

e-post: info <snabela> bohusgillet.se
Aktiviteter, nya medlemsavgifter mm
Bankgiro 749-8660

Löpande medlemsavgifter
med
OCR-nummer:
Plusgiro 880100-3

Telefon, e-post m m till:
 
ordf Hakon Långström tfn 073-504 65 30
  e-post Hakon.Langstrom <snabela> emendica.se

v ordf Anne Scherman tfn 070-496 21 68
  e-post Anne.Scherman <snabela> gmail.com
     

sekr Brita Ullman tfn fast 0303-22 73 31  (maj-sept)
  tfn mobil 070-347 37 94
  e-post Info <snabel a> bohusgillet.se

skattmästaren Åke Jansson tfn 070-755 54 75
  e-post akjnssn <snabel a> gmail.com

klubbmästaren Carina Wallmark tfn 070-638 96 73
  e-post WallmarkCarina <snabela> gmail.com

     
Allmän information:  info <snabela> bohusgillet.se

 ______________________________
Senast ändrad: juli 2022