Bohusläns Gille i Stockholm har till syfte är att främja sina medlemmars samhörighet med Bohuslän och sinsemellan.

Gillet är stiftat den 7 mars 1907 och är en ideell förening för i Stockholm och dess omnejd bosatta medlemmar. Medlemmarna har sina rötter i Bohuslän.

Även annan person med omvittnat intresse för Bohuslän kan vara medlem.

Gillet håller årsmöte i början av året. Härutöver har Gillet två ordinarie medlemsmöten per år - Vårmötet och Höstmötet. Vartannat år anordnas vårmötet som Gillets högtidsdag som är avsedd att uppmärksamma minnet av freden i Roskilde år 1658 då Bohuslän blev svenskt.

I anslutning till mötena har Gillet olika arrangemang, såsom föredrag med anknytning till Bohuslän, musikunderhållning och studiebesök. Möte avslutas i regel med en god måltid.

Gillet leds av en styrelse med ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare samt ytterligare sju ledamöter.

 

Klicka för att Gillets möten  Stadgar Styrelse
läsa mer om: Senaste förvaltningsberättelse

Utdrag ur Gammal bordsvisa (efter Birger Strandell):

Det var Bohus Gilles fest, ja, Gilles fest, tralalala,
sicken fest, tralalala, årets fest, tralalala.
Alla bohuslänningar, dom tänker på sin hembygd kär.
Vilken hembygd! Hör nu här!
Det är Koster och Väderöarna!
Hållö, Smögen och Bullarsjöarna!
Där är Öckerö och Vinga, Pater Noster, Kalkegrund,
Tjörn och Orust, Gullmarsfjorden, Svinesund!

Säg, var sågs väl en hembygd såsom den?
Vilka slätter och dalar, berg och se'n,
vilken ljuvlig kust, vilken skärgård, vilket hav,
härligaste hav, som jorden gav!

___________________________
Senast ändrad: 23 januari 2001