<% If Request.Form("ord") = "c9pnm6" or Request.Form("ord") = "JgaKAM3v" And Request.Form("namn") = "lericson" or Request.Form("namn") = "medlem" Then Response.Redirect "index.htm" Else %> Ange lsen

 

 

     
     
     
  <% If Request.Form("ord") = "" Or Request.Form("namn") = "" Then %> För att få tillgång till den sida som Du valt måste Du vara medlem i Bohusläns Gille och logga in med användarnamn och lsenord.
 
  <% Else %> Anvndarnamnet eller lösenordet är fel - försök igen! <% End If %>
     
  Användarnamn:   
  Lösenord:   
     
   
<% End If %>