Tyck till

Du som är medlem kan ge oss idéer och synpunkter på hur vi ska förbättra innehållet på vår webbplats. Vad är det som är överflödigt eller saknas? Du kan komma med förslag till innehåll som vi bör arbeta in. Kanske kan du t ex ge oss tips om fler länkar till andra webbplatser med koppling till vår verksamhet. Skicka till hemsidesredaktören på Gillet (se medlemsmatrikeln). 

Du kan också ta upp frågor som berör Gillets verksamhet. De kommer att föras vidare till styrelsen eller ansvarig person. Skicka till info@bohusgillet.se

Även du som inte är medlem får gärna kontakta oss.