Rapport från årsmötet år 2000

Årsmötet ägde rum 24 februari i Eriksbergs festvåning. Förvaltnings- och revisionsberättelserna redovisades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Resultatet för 1999 gav ett visst underskott vilket förutsätts bli fallet också i år. Årsmötet ställde sig bakom styrelsens uppfattning att Gillets tillgångar ska användas till att främja syftet - samhörighet medlemmarna emellan genom samvaro och trevnad.

Medlemsavgiften ska vara 100 kr.

Rapport lämnades om arbetet med att färdigställa en hemsida. En första version beräknades vara tillgänglig på nätet ett par veckor efter årsmötet. Det framhölls att synpunkter, tips och idéer men även bidrag från enskilda medlemmar är välkomna. (se Tyck till ).

Vissa val förrättades till styrelsen och till revisorer (se Styrelsen). Som valberedning valdes Margareta Höglund, sammankallande, Leif Olsson och Britt Sandquist-Bolin.

Vissa smärre ändringar i stadgarna föredrogs. Mötet röstade för förändringarna som kommer upp till slutligt beslut vid ett kommande medlemsmöte. 

Efter mötet serverades middag. Under kaffet blev det en halvtimmes musikunderhållning av gillesmedlemmen Staffan Svenungsgård som sjöng visor av bl a Evert Taube till eget gitarrackompanjemang.

______________________________
Senast ändrad: 13 september 2000