Under middagen höll statsrådet Åsa Torstensson, med ursprung från Vette härad, ett initierat anförande om Bohusläns situation, ekonomiskt och industripolitiskt, som gränsbygd mot Norge.